De MEI begeleidt personen met een interneringsstatuut, hetzij aan huis, hetzij binnen de context waarbinnen ze verblijven. Zorg (op maat) én veiligheid/preventie voor de persoon met een interneringsstatuut en de samenleving staan voorop.

De medewerkers van de MEI hebben meerdere standplaatsen doorheen de provincies Antwerpen en Limburg. Ze kunnen indien haalbaar samen met een cliënt de oversteek maken naar een andere verblijfplaats binnen één van beide provincies.

Ga verder

Een aanbod onderverdeeld in pijlers

Het aanbod van de MEI kan onderverdeeld worden in verschillende pijlers.
Zie onderstaande afbeeldingen voor toelichting van elke pijler.

Ga verder

Takenpakket MEI

Het uitwerken van zorgtrajecten

Zorgtrajecten worden op onderbouwde wijze uitgewerkt en hebben als doel de persoon met een interneringsstatuut zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. De MEI biedt zorgcontinuïteit en houvast doorheen de verschillende fases in een traject, ook wanneer het moeilijk loopt. Zo kan er in afstemming met de cliënt en betrokken partners opvolging blijven tijdens onder andere crisisopnames of detentieperiodes omwille van terugval. De MEI bewaakt hier steeds de meerwaarde van diens betrokkenheid en de forensische zorgnood.

Indicatiestelling

De MEI tracht op basis van een grondige indicatiestelling een antwoord te bieden op de gestelde hulpvraag en dit op onderbouwde wijze. De MEI baseert hun forensische werking op verschillende theoretische modellen waaronder het biopsychosociaal model, het RNR-model en de principes van het Good Lives Model. De medewerkers zijn opgeleid om de nodige risicotaxaties en/of diagnostiek af te nemen.
De output van de indicatiestelling resulteert in een “Voorstel tot zorgtraject” waarover de MEI met de betrokken partners in overleg zal gaan.

Cliëntbegeleiding

De MEI kan cliëntbegeleiding bieden binnen elke pijler van de werking. Alle medewerkers kunnen cliëntbezoeken inplannen vanuit hun eigen rol binnen het multidisciplinair team.
De MEI zet in op ondersteuning van de cliënt én zijn systeem en tracht netwerken rond een persoon met een interneringsstatuut op te bouwen en te versterken.

Knelpuntverheldering

De MEI doet beroep op hun uitgebreid netwerk om complexe casussen te verhelderen. Casussen kunnen voorgelegd op (ad-hoc) casustafels of aan experts in het netwerk om verschillende visies samen te brengen.

Vorming/Coaching

De MEI ondersteunt partners in het netwerk vanuit opgebouwde expertise, daar waar die nood er is. Partners kunnen beroep doen op de MEI betreffende coaching/vorming op dossierniveau maar ook op inhoudelijk vlak. Zo kunnen er bijvoorbeeld vormingsmomenten georganiseerd worden om teams wegwijs te maken rond forensische thema’s, gaande van risicotaxatie-instrumenten en hoe deze te interpreteren tot vormingen rond bepaalde problematieken.

Ga verder

Aanbod voor partners

Wat kan de MEI betekenen voor zorgpartners?

De MEI werkt volgens het subsidiariteitsprincipe en vult het bestaande netwerk aan, afhankelijk van de expertise waarover de betrokken partners beschikken. Er wordt daarnaast ook steeds bewaakt of de MEI een meerwaarde kan betekenen en of er een forensische zorgnood aanwezig is.

Een overzicht van wat de MEI voor jou als partner kan betekenen kan je hier downloaden.

Ga verder

Aanmelden

Om een aanmelding te doen bij de MEI dien je het aanmeldingsformulier dat je hieronder kan downloaden te vervolledigen. Voor een informatieve vraag (vb. sociale kaart-vraag) of niet-cliëntgerelateerde vraag kan je terecht onderaan deze pagina op het contactformulier.

Het vervolledigde document stuur je op naar info@mob-int.be .
Eén van onze medewerkers zal hierover contact opnemen en de verdere stappen toelichten.
Het toestemmingsformulier kunnen we indien gewenst gezamenlijk overlopen.

Gelieve de opgevraagde documenten zo volledig mogelijk mee te sturen indien u hier over beschikt:

  • Het meest recente KBM Vonnis
  • De expertiseverslaggeving
  • Het meest recente zorgverslag/behandelplan
  • Een recente medicatie-fiche
  • De meest recente risicotaxatie
  • Het meest recente (uitgebreid) PSD verslag

Dit bespaart ons tijd in de daarop volgende periode. Alvast bedankt voor uw inspanningen.

DOCUMENTEN
Aanmeldingsformulier MEI Download hier
Toestemmingsformulier Netwerken Internering Download hier
Sociaal-administratieve fiche Netwerken Internering Download hier
Ga verder

Overige ondersteuningsvragen

Voor alle andere niet- cliëntgerelateerde vragen kan u onderstaand contactformulier invullen.

Dit kan gaan over:

  • sociale kaart-vragen
  • coaching en/of vorming op organisatie – of teamniveau

We trachten spoedig contact op te nemen.

Bedankt, je bericht werd verstuurd. Een medewerker neemt spoedig contact op.
Er liep iets mis. Gelieve het opnieuw te proberen of contact opnemen met info@mob-int.be